Administratíva spojená s výstavbou rodinného domu

Každý kto začal vážnejšie uvažovať nad výstavbou nového rodinného domu sa musel stretnúť s požiadavkami na geodetické služby. Väčšina administratívy spojenej s geodetickými a kartografickými službami sa vybavuje na katastri. Kataster nehnuteľností je zjednodušene správca celej tejto administratívy. Sú tu napríklad uložené listy vlastníctva ktoré určujú vlastníctvo nehnuteľností.

Administratíva spojená s výstavbou rodinného domu
Ilustračný obrázok (Zdroj – unsplash.com)

Tiež tu nájdete geometrické plány k pozemkom a podobne. Čo sa týka praktických požiadaviek na služby geodetov tak tie využívame pred samotnou výstavbou rodinného domu. Tu sa často jedná o rozdelenie prípadne spojenie viacerých parciel do jednej. Veľmi časté je tiež vytyčovanie hraníc pozemku. Jednoducho potrebujete vedieť kde je Váš pozemok a či nestaviate plot už u suseda, prípadne on u Vás. Ďalšie služby ktoré sú potrebné napríklad pre architekta domu sú polohopis a výškopis. Zaujímavé tiež býva osadenie stavby na pozemku. Je toho samozrejme výrazne viac a každý prípad býva individuálny. Aj preto je potrebné sa obrátiť na odborníkov najlepšie s kvalitnými referenciami.

Na webe expresnygeodet nájdete práve takýchto overených geodetov. Pôsobenie je celoslovenské, teda určite dostanete požadované služby aj vo Vašom regióne. Konzultácie k Vášmu prípadu sú samozrejme rovnako k dispozícii. Ak už budete presne vedieť čo potrebujete pre Vašu stavbu tak je rovnako jednoduché si tieto geodetické služby objednať.

Text: PR