Ironickí ľudia vedú! V práci bývajú úspešnejší ako slušní kolegovia

Vďaka ti Bože, že si vymyslel tak dokonalú vec ako sarkazmus a iróniu… potom by sme všetci skĺzli do jedného parametra slušnosti a nebola by s nami zábava. Dobre ho poznáme – kolega, ktorý prevracia očami, má uštipačné reči, nemiestne narážky a ak si neodpustí vtipnú narážku na nás, rozmýšľame či neochorel.

Ironickí ľudia vedú! V práci bývajú úspešnejší ako slušní kolegovia

Nová doba! Práve on má najvyššiu pravdepodobnosť, že bude povýšený a 13. plat je na obzore. Britský denník Wall Street Journal uverejnil štúdiu publikovanú v mesačníku „Organizational Behavior and Human Decision Processes” (štruktúrne správanie v procese rozhodovania) v ktorej demonštruje veľmi zaujímavé výsledky …preto sa s Vami chceme o ne podeliť.

Výskum bol demonštrovaný na respondentoch, ktorých vybrala ekonomická katedra na Harvarde, aby potvrdili alebo vyvrátili svoje tvrdenie. Hypotéza sa drží tvrdenia:

„Kreatívni, ironickí ľudia sú úspešnejší ako tí menej ironickí na tom istom pracovisku.”

Respodenti viedli dialógy s výskumníkmi a medzi sebou. Úloha bola jasná- opýtaní boli požiadaní, aby povedali niečo ironické, úprimné alebo neutrálne. V 2.časti opýtaných požiadali, aby si zapamätali buď ironické, úprimné alebo neutrálne tvrdenia, ktoré počuli z prvých rozhovorov. V 3.časti mali za úlohu predstaviť si ako jednotlivé neutrálne, úprimné alebo ironické tvrdenia môžu použiť do vtipného výroku alebo vtipu. Keď všetci účastníci splnili zadania, najlepšie výsledky dosiahli ironickí respondenti. Počínali si s úlohami prevažne lepšie ako tí ostatní.

Výskumníci sa vykonaným experimentom dopracovali k výsledku, že ľudia, ktorí majú sklony k sarkazmu a irónii, efektívne využívajú schopnosť myslieť kreatívne, vymýšľať a spájať mosty medzi obraznými a doslovnými pomenovaniami objektov. Rovnaký algoritmus funguje vo vzťahovej irónii, ktorá posilňuje náš úprimný vzťah k človeku. Každá minca má dve strany a tou druhou, temnou stránkou veci o irónii je nasledovné: sarkazmus a irónia sa pokojne môže pretaviť do konfliktu s partnerom, ak ten druhý nepochopí našu moduláciu reči, výšku alebo tón hlasu, akým ironickú poznámku vyslovíme. Niekedy to môže vypáliť úplne opačne ako sme zamýšľali.

Táto hypotéza sa potvrdila na základe dokázania, že ironickí ľudia sú naozaj úspešnejší. Veríme, že sme vám vďaka výsledkom tohto výskumu bližšie priblížili jeden z prostriedkov, ako byť úspešný.

Zdroj: cosmopolitan.co.uk, foto: ilustračné (flickr.com)