Dovolenka, ktorá vám môže pomôcť vo vašej kariére

Každý z nás si chce svoje chvíle odpočinku užívať iným spôsobom. Pre niekoho je to niekoľko hodinové vylihovanie na pláži zaliatej slnkom a druhý sa zasa potrebuje vyžiť aj kultúrne. Čo tak ale využiť dovolenku na to, aby ste zvýšili hodnotu vášho ľudského kapitálu? Vyberte si dobrý jazykový pobyt pre mládež alebo dospelých a venujte sa popri odpočinku aj tomu, čo vám môže zlepšiť vaše šance na úspech v kariére.

Dovolenka, ktorá vám môže pomôcť vo vašej kariére
Dovolenka, ktorá vám môže pomôcť vo vašej kariére (Foto: kurzy-pobyty.sk)

Štúdium v zahraničí

Ovládanie cudzieho jazyka je dnes rovnako dôležité, ako vlastniť vodičské oprávnenie, ktoré sa od vás žiada na každom jednom kroku. Buďte však o krok vpred a dôkladne na všetko pripravení. Ide leto, čas dovoleniek a vy sa môžete na jednu vybrať tiež. Vyskúšajte štúdium v zahraničí, pri ktorom si môžete doplniť niektoré chýbajúce vedomosti a vkročiť na pole úspechu s novým a silnejším štítom.

Najefektívnejšia metóda osvojovania si cudzieho jazyka

Jazykové kurzy v zahraničí sú najefektívnejšou metódou ovládania jazyka v krátkom čase. Jazyk znie v učebni a mimo škôl a všade kam sa pohnete. Učenie jazyka v zahraničí je tiež vzrušujúce dobrodružstvo, pretože spolu s kvalitnou angličtinou dostávajú študenti jazykových škôl príjemný bonus – cestovanie a spoznávanie kultúry inej krajiny.

Dosiahnete tie najlepšie výsledky

Komunikatívna metóda výučby cudzích jazykov bola vždy považovaná za najefektívnejšiu, pretože jazyková prax v inej krajine vám zaručene prinesie tie najlepšie výsledky. Denná komunikácia s rodenými hovorcami umožňuje tiež zlepšiť vašu schopnosť hovoriť a porozumieť ústnym prejavom. Nemenej dôležitým faktorom je potreba hovoriť anglicky s učiteľom a ďalšími študentmi, rodinou, u ktorej sa pri absolvovaní jazykového pobytu pre mládež budete musieť ubytovať, ako aj so všetkými naokolo.

Pomôžeme vám prekonať strach z cudzej reči

Po skončení kurzu budú študenti alebo dospelé osoby vnímavejšie k angličtine, budú mať dobrú slovnú zásobu, môžu viesť rozhovor s rodenými hovorcami na ľubovoľnú tému a pripraviť sa na profesiu, ktorá od vás dokonalú znalosť angličtiny vyžaduje takmer všade.

Výhodou je aj to, že na takýchto kurzoch prekonáte strach z výslovnosti, hovorenej angličtiny a začnete ju vo svojom okolí používať a uplatňovať bez najmenších problémov a prirodzene. Čo viac si v tomto smere priať, keď cudzí jazyk viete už dokonale ovládať?!

Text:PR